Retourvoorwaarden

> Retourvoorwaarden >
Volgens Europese wetgeving hebben consumenten de mogelijkheid om, binnen de 14 dagen na levering en zonder opgaaf van reden, te besluiten het product terug te sturen.